de bijbelteksten

Genesis
Exodus
Leviticus
Deuteronomium
Jozua
2Samuel
1Kronieken
Job
Psalmen
Prediker
Matteus
Marcus
Lucas
Johannes
Handelingen
Romeinen
Galaten
1Tessalonicenzen
Jakobus
Openbaring