Kopkrankte

Tenden geslapen, dochter Katrijne?

— Geslapen, geslapen…, stoof de maarte op. — Welheere, geen oog had ik dicht deez’ nacht van de danige kopkrankte.

Kopkrankte, beleerde Pastoor Poncke ernstig, bevat geenerlei reden niet te slapen. Contrarie ge moet dan juist wèl slapen, de krankte berokkent u alsdan geene hindernis.

bladzijde 19