bladzijde 263 264

INHOUD.
Bladz.
EERSTE BOEK.
God schept den dag 11
Het Banket 57
Pastor Bonus I 89
Pastor Bonus II 107
TWEEDE BOEK.
Winter 141
Socrates 180
Katrijne 209
Pastoor Poncke sterft 239