bladzijde 211
Pastoor Poncke breviert en geniet van het koorn
211