bladzijde 33
Pastoor Poncke met Socrates in hachelijken toestand tijdens een breviertocht
33