bladzijde 32 33 34

Pastoor Poncke met Socrates in hachelijken toestand tijdens een breviertocht