Last

Pastoor Poncke heeft veel etenswaar buitgemaakt op gierige boeren om de armen in Damme te kunnen voeden. En op de laatste hoeve snoerde hij zich het rugmandeke op . En als men hem aldaar ried, het rugmandeke eveneens op Socrates te bevestigen, zegde Pastoor Poncke:

— Héé, hoe kunt ge zoo scheef peinzen! Heeft Socrates niet genoeg te dragen?

bladzijde 170