bladzijde 237
Pastoor Poncke wordt een beetje raar en glijdt uit Katrijne heur armen
237