bladzijde 157
Pastoor Poncke berijdt Socrates tijdens hun 'strooptocht'
157