bladzijde 103
Pastoor Poncke leidt Socrates naar een kramakkele almhut
103