bladzijde 3
LEVEN EN DADEN VAN
PASTOOR PONCKE
VAN DAMME IN VLAANDEREN
DOOR
JAN H. EEKHOUT
Pastoor Poncke brevierend op zijn ezel Socrates
G.F. CALLENBACH N.V. — UITGEVER — NIJKERK
3