bladzijde 2 3 4

LEVEN EN DADEN VAN PASTOOR PONCKE VAN DAMME IN VLAANDEREN DOOR JAN H. EEKHOUT Pastoor Poncke brevierend op zijn ezel Socrates G.F. CALLENBACH N.V. — UITGEVER — NIJKERK