bladzijde 2 3 4

LEVEN EN DADEN VAN
PASTOOR PONCKE
VAN DAMME IN VLAANDEREN
DOOR
Pastoor Poncke brevierend op zijn ezel Socrates
G.F. CALLENBACH N.V. — UITGEVER — NIJKERK