een artikel uit Het Volk van 22 november 1941

Jan H. Eekhout heeft, in de trant van zijn vorige boek „Tyl Uilenspiegel in Vlaanderen” nu de lotgevallen verhaald van „Pastoor Poncke”, de parochie-paap van Damme, die veel van Uilenspiegel weg heeft. Een vrolijk, eenvoudig verhaal, waarin men het een en ander herkent: voor een deel is het boek meer herschepping dan schepping. En herschepping voor een deel is ook de taal, waarin het geschreven is: een Nederlands met een archaïserende, Zeeuws-Vlaamse inslag. Merkwaardig, deze poging om op het voetspoor, van Gezelle en Streuvels en aansluitend, in zekere zin, bij Timmermans een aparte litteraire taal te scheppen om daarin dan weer eenvoudig te zijn. G. F. Callenbach gaf het boek, met goede illustraties van Nico Bulder, degelijk uit.